Jak powinien wyglądać profesjonalny audyt RODO?

4 lata ago admin 0

Audyt RODO to kluczowy moment w naszej współpracy z Klientem. Podczas audytu badamy w jakim stopniu Państwa firma spełnia wymagania z zakresu ochrony danych osobowych. I to jest właśnie główny cel audytu – określenie sytuacji wyjściowej, etapu, na którym jest Państwa firma, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Tak aby w kolejnych krokach móc wdrożyć konkretne działania, po to aby finalnie zapewnić ochronę danych osobowych na najwyższym poziomie.

Jak wygląda Audyt RODO?

Podczas audytu:

  • analizujemy i badamy czy w firmie powinien zostać powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • identyfikujemy zbiory danych osobowych
  • analizujemy treść zebranych zgód na przetwarzanie danych osobowych, umów o przetwarzanie danych i sprawdzamy, czy są prawidłowe pod kątem wymagań prawnych
  • analizujemy pozostałą dokumentację związaną z ochroną danych osobowych i wskazujemy na płynące z niej wnioski
  • sprawdzamy zabezpieczenia systemów informatycznych
  • weryfikujemy poziom świadomości pracowników z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Audyt RODO zawsze kończymy sporządzeniem raportu, który Państwu przekazujemy. Wskazujemy w nim w jakim stopniu Państwa firma jest zgodna z wymogami RODO. W raporcie opisujemy stan faktyczny i w razie stwierdzenia uchybień, wskazujemy na konkretne działania, które należy wdrożyć w firmie, aby dane osobowe były jak najlepiej zabezpieczone.

Z jakich elementów składa się audyt?

Podczas audytu zbieramy i analizujemy informacje. Audyt RODO wykonujemy w zespołach prawno-technicznych. Obserwujemy procesy, które zachodzą w Twojej firmie w czasie rzeczywistym. Sprawdzamy sposób zabezpieczenia szaf z dokumentami, systemów informatycznych oraz pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Zapoznajemy się z dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych, przeglądamy umowy, klauzule dotyczące przetwarzanie danych osobowych. Rozmawiamy z pracownikami, badamy poziom ich świadomości, co do konieczności ochrony danych.

Dlaczego RODOzgodni powinni przeprowadzić audyt w Twojej firmie?

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tematyce ochrony danych osobowych. Do przeprowadzenia audytów dedykujemy najlepszych specjalistów (osoby posiadające wiedzę z zakresu prawa, informatyki). Na stałe współpracujemy z wieloma ekspertami w dziedzinie prawa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, usługami informatycznymi, ciągłości działania oraz zarządzania kryzysowego, tak aby zapewnić jak najbardziej kompleksową usługę. W przypadku stwierdzenia uchybień, nie pozostawiamy Cię samego ze stwierdzonym problemem, ale wskażemy Ci konkretne rozwiązania.

Audyt RODO