Prawo korporacyjne- czego dotyczy?

2 lata ago admin 0

W biznesie trzeba być niezwykle czujnym, ponieważ płynność finansowa danej firmy i jej sytuacja na rynku biznesowym może zmienić się raptownie z dnia na dzień. Na szczęście interesów firm i ich właścicieli strzeże prawo korporacyjne.

Czym jest prawo korporacyjne?

Najogólniej można powiedzieć, iż jest to zbiór przepisów, umów i analiz na wszystkich szczeblach prowadzenia firmy. Prawo korporacyjne jest po to, żeby sytuacja prawna firm była czysta i klarowna. Chodzi o to, że niektóre firmy mają kilku współwłaścicieli i zadaniem przedstawicieli prawa korporacyjnego jest określenie udziałów procentowych poszczególnych współwłaścicieli w prosperowanie firmy.

Prawo korporacyjne jest więc rodzajem drogowskazu, co powinno się zrobić w sytuacjach spornych, które wytworzyły się między poszczególnymi stronami.

Co by było, gdyby nie powstało prawo korporacyjne?

Na pewno zamieszanie i ciągłe batalie sądowe, o który to z głównych udziałowców ma decydujący głos. Poza tym, gdyby go nie było- trudniej przekształcałoby się dane przedsiębiorstwo w inny podmiot gospodarczy.

Do prawa korporacyjnego można się również odwołać, gdy zamierza się przeprowadzić definitywną likwidację firmy. Trzeba przecież zadecydować, jak podzielić ewentualne zyski i w jaki sposób wypłacić należne pieniądze zwolnionym pracownikom. Te wszystkie kwestie reguluje prawo karne i gdyby ono nie powstało, ciężko byłoby się wydostać z tej matni procedur i restrykcyjnych przepisów.

Czego jeszcze dotyczy korporacyjne prawo?

Ono na przykład pomaga wprowadzić dane przedsiębiorstwo na giełdę i zarządzać jego akcjami tak, by na tym sporo zyskało, a nie straciło. Prawo korporacyjne reguluje też sprawy związane z prywatyzacją firmy. Dba ono, by cały ten proces przebiegł sprawnie i by nie odbiło się to na sytuacji finansowej firmy, która się jej podjęła.

Korporacyjne prawo ma też zastosowanie na przykład wtedy, gdy dwie mniejsze spółki zamierzają się połączyć w jedną i potrzebują podwykonawcy, który im to ułatwi i podejmie się mediacji między obiema stronami. Prawo korporacyjne jest też pożyteczne w sytuacji analogicznej, gdy duża spółka chce się podzielić na mniejsze. W tym wypadku działają podobne prawne procedury.