Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

9 lat ago admin 0

Czy zastanawialiśmy się kiedyś zaznaczając w CV, umowie, portalu, czy ankiecie punkt „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”, o czym ten punkt mówi i dlaczego jest tak ważny?

Otóż skomplikowany system ochrony danych osobowych ma na celu chronienie prywatnych informacji zarówno o osobach fizycznych jak i podmiotach gospodarczych. Nie są to wszystkie informacje i nie wszystkie dane podlegają ochronie. Tak na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę klasyczne CV, to dane osobowe, które podlegają ochronie to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, czy numer PESEL. Inne informacje jak płeć, stan cywilny, wykształcenie, czy zainteresowania mają duży stopień ogólności i nie są uwzględniane prawem do ochrony.Niemniej jednak na każdym CV obowiązkowe jest umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych. Jest to obowiązek wyznaczony przez GIODO, czyli Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych na podstawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz późniejszych rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych. Taka krótka klauzula w umożliwia dysponowanie i przetwarzanie danych osobowych w graniach, na które pozwala prawo. Wszystkie te regulacje prawne są szczegółowo określone dla umów, ankiety, kwestionariuszy, zarówno w Internecie, jak i w normalnej formie. Prócz ustawy, regulacje opierają się na ustaleniach międzynarodowych (ONZ, Rada Europy) oraz na Dyrektywach Prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej.

Dzięki temu możliwe jest stworzenie na całym świecie możliwie jednolitego systemu ochrony danych osobowych, który ma chronić osoby prywatne i podmioty gospodarcze przez oszustwami i kradzieżą tożsamości, która może być bardzo niebezpieczna w skutkach. W dzisiejszych czasach w trakcie tworzenia są cały czas rozporządzenia i aktualizacje dotyczące ochrony danych osobowych w Internecie, gdyż jest to bardzo trudne i problematyczne zagadnienie stwarzające masę nowych zagrożeń dla naszej prywatności.