Ile trwa terapia alkoholowa i od czego to zależy?

4 lata ago admin 0

Terapia alkoholowa dla osób uzależnionych to bardzo poważny krok w ich życiu. Często przed podjęciem leczenia zarówno osoba borykająca się z alkoholizmem, jak i jej bliscy zastanawiają się, ile czasu zajmie leczenie i od czego uzależniony jest czas jego trwania. W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na te pytania, zapraszam do lektury!

Przyczyny uzależnienia od alkoholu są różne, wpływ na jego wystąpienie mogą mieć zarówno czynniki genetyczne, jak i sytuacje życiowe, czy też problemy z regulacją emocji. Często alkoholizm wywoływany jest przez inne zaburzenia natury psychicznej, takie jak zaburzenia osobowości czy zaburzenia nastroju. Zdarza się również, że dzieje się odwrotnie i to właśnie uzależnienie od alkoholu może powodować psychopatologie. Jak widzimy, każdy przypadek jest inny, a uniwersalne remedium niestety nie istnieje.

Najbardziej skuteczną metodą na leczenie alkoholizmu jest poddanie się terapii w zamkniętym ośrodku odwykowym. W ośrodku chorzy przechodzą detoks, uczestniczą w grupowych sesjach terapeutycznych oraz indywidualnych. Zdarza się, że są poddawani również wspomagającym farmakoterapiom. Łączny czas ich trwania niestety nie jest ustalony, gdyż każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Na pierwszych spotkaniach osoby uzależnionej ze specjalistą ustalane są cele terapii, wymagana ilość spotkań oraz ich częstotliwość. Nie są to ostateczne ustalenia, mogą one oczywiście zmieniać się w trakcie terapii. Terapeuta wyznacza ilość wymaganych sesji w oparciu o: natężenie problemu alkoholowego, długość trwania uzależnienia, wsparcie społeczne, cechy osobowości, towarzyszące zaburzenia oraz wiele innych czynników. Należy pamiętać, że alkoholikiem jest się już do końca życia i nawet po latach od zakończenia terapii konfrontacja z alkoholem może być dla osoby uzależnionej trudnym doświadczeniem. Chory w okresie leczenia potrzebuje olbrzymiego wsparcia ze strony bliskich mu osób, w końcu powodzenie terapii zależy tylko od niego, jego wytrwałości, systematyczności i zdyscyplinowania.