Demagnetyzer – jedyny skuteczny sposób kasowania danych

5 lat ago admin 0

Tematyka kasowania danych przechowywanych na dyskach twardych przez firmy i instytucje ma niebagatelną wagę. Ochrona danych osobowych i innych, wrażliwych informacji dotyczących klientów i kontrahentów jest obecnie bardzo daleko posunięta i usankcjonowana prawnie. Co więcej zaniedbania w tym zakresie mogą przynieść dla danego podmiotu poważne konsekwencje w postacie wysokich kar finansowych. Z tego też powodu każdy podmiot gromadzący dane powinien zaopatrzyć się w urządzenie, które daje możliwość ich skutecznego kasowania – demagnetyzer dysków.

Magnetyczna siła demagnetyzera dysków

Zasada działania tego urządzenia odnosi się w bezpośredni sposób do metody zapisywania danych na ścieżkach dysków twardych. Dane, w postaci ciągu liczb, dyski twarde rejestrują poprzez dokonywanie specjalnego przekształcenia w warstwie magnetycznej tego nośnika. Dzięki temu możliwy jest ich odczyt w każdej chwili.

W przypadku kasowania danych z poziomu komputera są one tak naprawdę usuwana jest jedynie możliwość dostępu do nich poprzez komputerowy interfejs. Zapis w magnetycznej warstwie dysku wciąż pozostaje, dopóki nie zostanie 'nadpisany” przez inny zapis. Jednakże nawet wtedy istnieje techniczna możliwość przywrócenia poprzedniego zapisu.

Użycie demagnetyzera pozwala natomiast na trwałe usunięcie zapisanych na dysku danych. Urządzenie to posiada specjalną, wysuwaną kieszeń, w która wkłada się przewidziany do wykasowania dysk. Po zamknięciu szuflady i uruchomieniu demagnetyzera oddziałuje on na dysk polem magnetycznym, które trwale kasuje jakiekolwiek zapisy na ścieżkach magnetycznych dysku. Trwałe usuwanie danych z dysków przestaje dzięki niemu stwarzać jakikolwiek problem..

Demagnetyzer na wyciągnięcie ręki

Skuteczność działania tego urządzenia nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Jego właściwości skłaniają wręcz do postawienia tezy, iż każdy podmiot obracający danymi powinien je posiadać na swoim wyposażeniu. Można oczywiście polegać na zlecaniu kasowania danych firmie zewnętrznej, ale najbezpieczniejsze będzie wyposażenie biura w demagnetyzer.

Można go bowiem wypożyczyć, opłacając comiesięczny abonament z tego tytułu. Można również zdecydować się na bardziej praktyczne rozwiązanie, w postaci zakupienia demagnetyzera dysków na własność. Obie metody są dobre, a jedynie od możliwości finansowych danego podmiotu zależy, którą z nich wybierze.