Jakie dokumenty są potrzebne są do kasacji pojazdu?

2 lata ago admin 0

Kasacja pojazdów jest legalnym sposobem na trwałe pozbycie się pojazdu, który jest już w bardzo złym stanie technicznym. Kwota, jaką dostać można za demontaż i zezłomowanie auta, może różnić się od siebie w wielu punktach kasacyjnych. Brany jest tu pod uwagę proces i przebieg całego procesu kasacji, a także usługi dodatkowe, takie jak transport pojazdu.

Jak przebiega kasacja pojazdów?

Pierwszym krokiem jest dostarczenie auta do punktu kasacyjnego, albo zlecenie transportu specjalnej firmie. Następny krok to wydanie właścicielowi pojazdu zaświadczenia, które potwierdza przyjęcie auta do kasacji. W tym momencie unieważnia się dowód rejestracyjny pojazdu, kartę, a także tablice rejestracyjne. W punkcie kasacyjnym dostaje się także protokół potrzebny do wyrejestrowania pojazdu w urzędzie oraz do wypowiedzenia umowy OC.

Końcowym etapem procesu kasacji pojazdów jest udanie się do wydziału komunikacji w urzędzie miasta i gminy z unieważnionymi tablicami i dowodem rejestracyjnym, a także z protokołem. Tam składa się wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Właściciel zezłomowanego auta ma na to trzydzieści dni.

Kasacja pojazdów – jakie dokumenty są potrzebne?

Po dostarczeniu pojazdu na miejsce kasacji jego właściciel powinien mieć przede wszystkim swój dowód tożsamości oraz dowód rejestracyjny samochodu. Potrzebny będzie również inny dokument, który potwierdzi dane auta. Może to być stosowne zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy. Do kasacji potrzebna jest umowa kupna samochodu, która potwierdzona jest w urzędzie skarbowym, ale tylko w sytuacji, kiedy obecny właściciel nie przerejestrował auta po zakupie. Innymi dokumentami, które będą potrzebne do zezłomowania auta są: wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku kiedy pojazd zarejestrowany jest na firmę, a także upoważnienie do kasacji osobie wyrejestrowującej pojazd, jeśli nie jest nią właściciel.

Kasacja pojazdów jest całkowicie bezpłatna, a punkt kasacyjny nie ma prawa pobierać żadnych opłat za swoje usługi, jeśli auto jest kompletne. Właściciel pojazdu może także zwrócić się do właściciela o zwrot nadpłaty OC.